Menu
Winkelwagen

Retourneren

Bestelling annuleren voor levering. Een door de klant geplaatste telefonische bestelling, danwel een bestelling via een website van INET Retail kan kosteloos en zonder opgaaf van redenen worden geannuleerd, mits het product niet is besteld en het geen klantspecifieke aankoop betreft. Indien er sprake is van een klantspecifieke aankoop dan zal dit telefonisch danwel via de site worden vermeld. Ook in de order-/aankoopbevestiging staat zulks vermeld. De koop ongedaan maken na levering De klant heeft het recht zonder opgaaf van redenen het product binnen viertien werkdagen ingaande de dag na ontvangst, het product te melden voor retour. Daarna heeft de klant nog eens 14 dagen om het prodcut terug te sturen naar INET Retail conform artikel 7:46d BW. De klant ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product door INET Retail retour wordt ontvangen, binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag of een percentage daarvan terug. De termijn van veertien werkdagen gaat lopen met ingang van de dag na de daadwerkelijke afleverdatum, ook als het product pas later kan worden genĂ¯stalleerd. Indien de klant het product niet zelf terugstuurt, maar laat ophalen door INET Retail dan zijn de kosten van het transport voor rekening van de klant. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retourneren aan INET Retail zijn voor verantwoording en rekening van de klant. Het product kan pas na bericht van INET Retail retour worden gezonden onder de voorwaarde dat:

  • het product geheel compleet en zich in originele staat bevind;
  • het product schoon is conform de staat waarin deze door de klant is ontvangen;
  • het product niet is beschadigd;
  • het meegeleverde montagemateriaal in de originele verpakking zit;
  • het product is voorzien van zijn originele handleiding en/of meegeleverde accessoires;
  • het product is voorzien van een goede verpakking, bij voorkeur de originele verpakking, welke wel mag zijn geopend.

Indien INET Retail niet in staat is het gekochte product te leveren, bijvoorbeeld doordat het artikel uit de handel is genomen, dan zal deze de klant hiervan op de hoogte stellen. Ook in dit geval heeft de klant recht om de order te annuleren. Bij annulering van de overeenkomst, niet zijnde een overeenkomst op afstand ex artikel 7:46 sub a BW, door de klant, is de klant een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de klant bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten voldoen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van de overeenkomst door de klant geschiedt, terwijl de klant er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering of een deel ervan, indien het een deellevering betreft, kan plaatsvinden. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij INET Retail kan bewijzen dat zijn schade groter is of de klant aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is. Klantspecifieke bestellingen 9 Producten, die als klantspecifiek zijn aangemerkt betreffen aankopen waarbij de producten speciaal worden besteld voor de klant, danwel het product op klantspecifieke wijze wordt gefabriceerd, danwel op maat wordt geleverd. Dergelijke klantspecifieke bestellingen kunnen niet worden geannuleerd. Bij annulering zal conform de order-/aankoopbevestiging het volledige factuurbedrag zijn verschuldigd. Op klantspecifieke aankopen is derhalve de annuleringsregeling voor een koop op afstand en de daarbij horende afkoelingsperiode niet van toepassing.